Thêm các tính năng mới cho Phần mềm V-shorstTÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM V- SHORST:

Tải video không logo:

- Tải toàn bộ video Shorts Youtube nhiều kênh

- Tải toàn bộ video Youtube chất lượng cao nhiều kênh

- Tải toàn bộ video Tiktok nhiều kênh

- Tải toàn bộ video Reels facebook nhiều kênh

- Tải toàn bộ video Douyin nhiều kênh

- Tải toàn bộ video Kuaishou nhiều kênh

- Tải toàn bộ Video Instagram

- Tải video Youtube theo từ khóa

- Tải video Tiktok theo từ khóa

Đăng video tự động lên kênh:

- Đăng toàn bộ video Tiktok lên 1 hoặc nhiều kênh. Có hẹn giờ hoặc lên lịch đăng video

- Đăng toàn bộ video Shorts Youtube lên 1 hoặc nhiều kênh. Có hẹn giờ hoặc lên lịch đăng video

- Đăng toàn bộ video Youtube dung lượng lớn lên 1 hoặc nhiều kênh, Có hẹn giờ hoặc lên lịch đăng video

- Đăng toàn bộ video Reels lên 1 hoặc nhiều page, Có hẹn giờ hoặc lên lịch đăng video

- Đăng toàn bộ video Reel Instagram lên 1 hoặc nhiều kênh.

- Cài đặt xóa video luôn sau khi đăng video lên kênh thành công

Ngoài ra phần mềm có thể gán mỗi tài khoản với proxy nhất định, quản trị danh mục tài khoản


Mới hơn Cũ hơn