Fix 15: V-shorts: Ngẫu nhiên thời gian chờ từ A->B giây khi đăng Video

 


Fix 15: V-shorts: Ngẫu nhiên thời gian chờ từ A->B giây khi đăng Video

cách hoạt đông: ở phần thời gian chờ sẽ có 2 ô (như hình ảnh) có nghĩa là phần mềm ngẫu nhiên trong khoảng thời gian đó. ví dụ điền 60 - 90 có nghĩa là trong khoảng từ 60 hoặc 61 hoặc 62... hoặc 89 hoặc 90 giây sẽ up lên 1 video. Hiện tại phần mềm đang để max là 3600000 = 1000h

Với fix mới này ae có thể cắm phần mềm 24/24 và up video liên tục lên kênh với thời gian ngẫu nhiên nhất. giúp việc đăng video tự nhiên hơn

 LInk Tải Fix 15: https://www.mediafire.com/file/adwuqch51s4buzs/V-Shorts+(fix-15)(net+4.5).rar/

Mới hơn Cũ hơn