Update Fix 122 V-shorts

 


V-SHORTS FIX 122

-       -  hỗ trợ Proxy định dạng IP:Port:Username:Pass

-         - [GoLogin Profile] đã đăng được Video Shorts, Video Youtube

-          lỗi khi tắt TAB trình duyệt khiến PM không chạy

-         - [GoLogin Profile] chạy ổn định hơn

Với fix này phần tạo profile sẽ bỏ đi và phần mềm dùng hoàn toàn bằng profile gologin. ae nào đang dùng bên profile thì chuyên sang gologin và log tài khoản từ đầu nhé

Mới hơn Cũ hơn