Update VFP Pro - TẢI VIDEO TIKTOK

 


TẢI VIDEO TIKTOK

update thêm chức năng tải video tiktok, video tải về không dính logo tiktok

VFP đã có đủ tải video của 3 kênh chính :

- Tải video từ Tiktok,

- Tải video từ fb Reels

- Tải video từ youtube short

link tải:

 https://www.mediafire.com/file/ic7n2w37wpyf1nh/FBManage+(fix-98)(net+4.5).rar/

Mới hơn Cũ hơn